WEEELABEX
kwaliteitsstandaard
Zoek

WEEELABEX

Kwaliteitsstandaard voor verwerking van e-waste

In de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), die op 14 februari 2014 van kracht werd, heeft de Nederlandse overheid, in overleg met verwerkers en met producenten, besloten als een van de eerste landen verwerking volgens de WEEELABEX-regels verplicht te stellen per 1 juli 2015. WEEELABEX is eind 2018 omgezet in de CENELEC-standaarden EN 50625. Per 10 december 2020 is WEEELABEX vervangen worden door CENELEC in de Regeling AEEA.

» Klik hier voor een overzicht van de CENELEC-gecertificeerde verwerkers.

 

Over WEEELABEX

WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, is een initiatief van Europese inzamelsystemen waaronder Wecycle, die zijn verenigd in het WEEE Forum. Het legt het minimale kwaliteitsniveau vast voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. Sinds 1 juli 2015 mag e-waste alleen verwerkt worden door recyclingbedrijven die volgens WEEELABEX/CENELEC zijn gecertificeerd en die de aangeboden en verwerkte hoeveelheden registreren bij het Nationaal (W)EEE Register (www.nationaalweeeregister.nl). De recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen. 


In februari 2016 hebben de Europese koepelorganisaties Applia, DIGITALEUROPE, EERA en het WEEE Forum er per brief bij de Europese Commissie voor gepleit CENELEC (EN 50625 Series) in alle EU-lidstaten verplicht te stellen.

WEEELABEX-organisatie en trainingen

De WEEELABEX-organisatie is gevestigd in Praag. Deze organisatie verzorgt onder meer trainingen over WEEELABEX voor auditors en recyclers ("operators"). 
Ook publiceert de WEEELABEX-organisatie op haar website:
» Overzicht van gecertificeerde verwerkers
» Overzicht van Lead Auditors en Auditors

Meer informatie

» www.weeelabex.org
» Helpdesk Afvalbeheer

Downloads

» Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
» Brochure European Standards for WEEE | CENELEC
» Compliance with EN 50625
» Handleiding WEEELABEX in de Metaalrecyclingbranche
» Manual WEEELABEX in the Metals Recycling Sector (English version)
» Basisinformatie voor verwerkers die een WEEELABEX-audit willen uitvoeren
» EU roept WEEELABEX uit tot top-milieuproject