Meer betrouwbare
data

Kennis

Meer betrouwbare data

Het doen van onderzoek is een taak die voortvloeit uit de verantwoordelijkheid van producenten. Hoewel deze in Nederland en andere Europese landen al bijna vijftien jaar bezig zijn met inzameling van e-waste en lege batterijen, is er nog steeds een gebrek aan betrouwbare data.

  1. Er is een algemeen tekort aan onderzoek in diverse Europese landen naar de gehele keten: inzameling, verwerking en registratie
  2. Door de snelle technologische vooruitgang van de producten die ertoe leidt dat bestaande onderzoeken maar voor korte duur een representatieve uitkomst bieden.

In Nederland wordt volop onderzoek gedaan om de kennis met betrekking tot de verwerkingsketen te vergroten. Dat betreft zowel kleinere onderzoeken als grote projecten. Voortdurend onderzoek is van groot belang - zowel nationaal als internationaal - om een beter beeld te krijgen van wat en hoeveel er terugkomt aan e-waste. Alleen op die manier kunnen

  • financiële modellen, om bijvoorbeeld de verwijderingsbijdrage nauwkeuriger worden bepaald;
  • verwerkers in staat worden gesteld om hogere recycling percentages te halen met behulp van efficiëntere technologieën;
  • inzamelprestaties door de producent gemeten worden;
  • inzamelprocessen bij gemeente en detailhandel geoptimaliseerd worden en consumenten ertoe bewogen worden E-waste af te geven.

Naast dat inzamelsystemen in Nederland zelf onderzoeken initiëren en coördineren, financieren zij ook onderzoeken die worden gedaan in opdracht van hun partners zoals Inspectie Leefomgeving en Transport, United Nations University (UNU), United Nations Environment Programme (UNEP), Solving the E-waste Problem (StEP) en het Secretariaat van de Basel Conventie.

Voor het complete overzicht aan onderzoeken verwijzen wij u naar de pagina onderzoeken.

» United Nations University (UNU)
» Increased Environmental Performances

 


United Nations University (UNU)

NVMP is sponsor van een leerstoel aan de United Nations University (UNU), waar een afdeling zich bezighoudt met de studie naar verwijdering van E-waste binnen en buiten Europa. Dit onderzoek is uitdrukkelijk niet alleen wetenschappelijk maar zeker ook gericht op de pragmatische toepasbaarheid van de bevindingen.

Voor meer informatie: www.unu.edu

 


Increased Environmental Performances  

In samenwerking met StEP (Solving the E-waste Problem) wordt een langlopend onderzoek gedaan naar het vergroten van de recyclingpercentages tegen lagere kosten zonder de juiste (eind)verwerking van reststoffen uit het oog te verliezen. Voor meer informatie: www.step-initiative.org.

Download:
Final report NVMP – StEP E-waste Summer School 2010