Financiering
Neulast & Altlast

Financiering

Neulast en Altlast

 

Inzameling en verwerking van e-waste (recycling) kosten per saldo geld: de kosten van logistiek, verwerking, monitoring en administratie overtreffen die van de opbrengsten van restmaterialen, product- of onderdelenhergebruik.
De kosten voor de inzameling en recycling van e-waste komen ten laste van de producenten en importeurs. Deze kosten werden al dan niet gefinancierd via de zichtbare verwijderingsbijdrage. De verwijderingsbijdrage voor consumenten op lampen en kleine elektrische apparaten, zoals tv's en koffiezetapparaten, is begin 2011 afgeschaft. Op groot witgoed en koel-/vriesapparatuur is de verwijderingsbijdrage voor consumenten per 14 februari 2013 afgeschaft.


Neulast

Van Neulast is sprake bij apparaten die verkocht zijn na augustus 2005. Voor financiering van de kosten voor de inzameling en recycling van e-waste staat de huidige wetgeving niet meer toe dat er gebruik wordt gemaakt van een zichtbare verwijderingsbijdrage voor consumenten. Deze kosten komen ten laste van de producenten en importeurs. De bij het inzamelingssysteem aangesloten leveranciers krijgen een factuur op basis van de door hun op de markt gezette apparaten (aandeel 'Put On Market'). Deze beheerbijdrage is voor de Neulast - alle apparaten die na augustus 2005 op de markt zijn gebracht - en die worden ingezameld en gerecycled.

 

Altlast

Op het moment dat het verwijderingsysteem in Nederland van start ging (1999) was er sprake van een enorme ‘installed base' van apparaten. Apparaten die op dat moment veelal al heel lang in gebruik waren. In de wetgeving wordt dit de ‘historische voorraad' genoemd; in vaktermen wordt over ‘Altlast' gesproken. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten die voor 2005 in Nederland op de markt zijn gezet, vallen onder Altlast.

Deze omvangrijke hoeveelheid apparaten vormde als het ware een ‘hypotheek' bij de start van de activiteiten van de productstichtingen. Deze hebben immers op zich genomen deze Altlast eveneens op te ruimen. De opgebouwde financiële voorzieningen van de productstichtingen worden hiervoor aangewend.

De inzamelsystemen gebruikten verschillende financieringsmethoden voor de Altlast. Directe of indirecte afwenteling op de consument zijn de twee belangrijkste vormen. In geval van directe afwenteling betaalde de consument een aparte ‘zichtbare' verwijderingsbijdrage bovenop de prijs van het product. In geval van indirecte afwenteling is deze verdisconteerd in de productprijs. De financiering kon variëren per soort product, maar ook naar gelang de leeftijd en de plaats van afdanking.