Vereniging
NVMP

Vereniging NVMP

Vereniging NVMP is in 1999 door FIAR CE, ICT Milieu, LightRec, SMR, SVEG en Witgoed.


Vereniging NVMP - voluit Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten - heeft zes leden, te weten:

- Stichting FIAR CE (voormalig Stiching Bruingoed)
- Stichting ICT Milieu
- Stichting LightRec
- Stichting Metalelektro Recycling
- Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen
- Stichting Witgoed

 

Stichting OPEN

Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste.