Stichting Verwijdering
Elektrische Gereedschappen
Zoek

SVEG


Stichting Verantwoord Recyclen van Elektrische Gereedschappen

Op 17 augustus 1999 is de Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) opgericht op initiatief van de VIFEG (Vereniging Importeurs en Fabrikanten Elektrisch Gereedschap).


Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste.

De rol van SVEG vanaf 1 maart 2021
SVEG blijft nauw betrokken en is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting OPEN. Een bestuurslid zal namens de producenten van elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen in het bestuur van Stichting OPEN zitting nemen en heeft ruggespraak met het bestuur van SVEG en haar bureau. Vanwege deze nieuwe rol zal de naam SVEG vanaf nu staan voor: Stichting Verantwoord Recyclen van Elektrische Gereedschappen.

SVEG blijft de belangen voor producenten/importeurs van elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen behartigen. Deze afstemming is belangrijk voor de initiatieven die Stichting OPEN neemt met betrekking tot de inzameling en verwerking van afgedankte elektrisch en elektronisch (tuin)gereedschap, de kosten en opbrengsten en daarmee het tarief per kilo. Het doel is en blijft namelijk het halen van de inzameldoelstelling van 65% op een verantwoorde manier.