Stichting
Witgoed

Stichting Witgoed

Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste.

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair, kortweg ANStEC

Om de belangen van de producenten van elektrische huishoudelijke apparaten op het gebied van producenten verantwoordelijkheid te behartigen in Stichting OPEN, en bij de ontwikkeling en toepassing van het Nederlands en Europees milieu- en afvalbeleid, is vanaf 1 maart 2021 APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair, kortweg ANStEC, opgericht. ANStEC is een zelfstandige stichting en lid van APPLiA Nederland (voormalige Vlehan). De voorzitter van ANStEC is tevens bestuurder in Stichting OPEN. Stichting Witgoed is beëindigd met ingang van 28 februari 2021.


Kijk voor meer informatie op applianederland.nl/anstec