Stichting
FIAR CE

Stichting FIAR CE

Stichting FIAR CE

Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste.


De rol van FIAR CE vanaf 1 maart 2021
In het bestuur van Stichting OPEN worden de producenten en importeurs van A/V vertegenwoordigd en blijft er ruggespraak met de leden van FIAR CE. Deze afstemming is belangrijk voor de initiatieven die Stichting OPEN neemt over de inzameling en verwerking van afgedankte A/V-apparatuur, de kosten en opbrengsten en daarmee het tarief per kilo.

De regelgeving op velerlei gebied neemt alsmaar toe: b.v. energieverbruik, CO2-uitstoot, kwaliteit en repareerbaarheid van uw producten, aanwezigheid van reserve-onderdelen, gebruiksduurverlenging, recycling en nog veel meer. FIAR CE houdt deze zaken voor u bij en zal u informeren. Daarmee bent u zonder veel inspanning op de hoogte van relevante ontwikkelingen over de specifiek Nederlandse uitwerking van Europese wetgeving en kunt u dit gebruiken binnen uw eigen supply chain of Europese organisatie.

Ook blijft u op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen o.a. via netwerkactiviteiten. Door lobby behartigt FIAR CE uw belangen zodat de nationale eisen in lijn zijn met de Europese eisen en dat de doelstellingen realistisch en haalbaar blijven.

Bij een goede lobby is het essentieel over de juiste informatie te beschikken. FIAR CE kan noodzakelijk onderzoek laten verrichten voor de gehele industrie. Daarmee besparen we u energie, tijd en kosten. Waar het gaat om de A/V branche zien we het ook als onze opgave om te voorkomen dat de focus van overheid of belangenorganisatie nadrukkelijk op een specifiek bedrijf komt te liggen.


Kijk voor meer informatie op fiar.nl