Kritische stoffen
in e-waste

Kwantificering kritische stoffen

in e-waste

 

De recycling van E-waste/WEEE speelt een rol in de terugwinning van grondstoffen en kritische materialen zoals onder andere wordt beoogd met het concept van de Grondstoffenrotonde. E-waste is rijk aan een veelheid van grondstoffen, waaronder verscheidene kritische stoffenaangemerkt door de EU.

Om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van de verschillende kritische stoffen, de hoeveelheden hiervan in verschillende typen E-waste stromen/producten en de hoeveelheden van deze stoffen zoals ingezameld en verwerkt in Nederland door Wecycle/NVMP, zijn in dit onderzoek deze kritische stoffen gekwantificeerd voor een geselecteerd aantal E-waste producten. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Tevens is een overzicht gegeven van beschikbare productiegegevens en toepassing van deze stoffen in electronische producten.

De kwantificering is uitgevoerd op basis van beschikbare analyses en literatuurgegevens voor de samenstelling van E-waste producten. Waar deze gegevens deels ontbreken of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn, beoogt dit onderzoek niet uitputtend te zijn voor alle aanwezige kritische stoffen. Dit onderzoek is uitgevoerd door MARAS (Material Recycling and Sustainability, Nederland) in opdracht van de Vereniging NVMP.

 


Gekoppelde bestanden