Internationaal
onderzoek
Zoek

Onderzoek

De wereld van e-waste

In opdracht van de vereniging NVMP is een groot aantal (internationale) onderzoeken verricht.
Klik aan de linkerzijde op een titel om het betreffende onderzoek te openen.De wereld van e-waste

Jaarlijks worden in Nederland talloze elektrische en elektronische apparaten afgedankt. Een deel krijgt een tweede leven bij familie en vrienden, via veilingsites of kringloopwinkels of via de tussenhandel hier of na export in het buitenland. Voor circa 350 miljoen kilo aan apparaten wordt geen bestemming gevonden en is recycling de duurzame oplossing.Ongeveer 40 procent van die afgedankte apparaten en lampen wordt gescheiden ingeleverd bij gemeenten, winkels of andere inzamelaars die het afgeven aan Wecycle, de uitvoeringsorganisatie van Vereniging NVMP. Wecycle contracteert gecertificeerde bedrijven om dit e-waste volgens de hoogste kwaliteitsnormen te sorteren, vervoeren en recyclen, registreert verwerkte hoeveelheden en bereikte recyclingresultaten en rapporteert die aan de overheid.

Nog eens 40 procent van het e-waste dat vrijkomt wordt op eigen initiatief ingezameld en verwerkt door de afval- en recyclingindustrie. Een groot deel daarvan wordt op kwalitatief hoogwaardige wijze verwerkt, maar tot heden niet geregistreerd of gerapporteerd aan de overheid. Vanaf medio 2015 is zowel certificering als registratie voor alle verwerkers wettelijk verplicht en de verwachting is dat een groot deel van de stroom die de industrie verwerkt dan ook zichtbaar en verantwoord zal worden.

Ruim 10 procent van alle afgedankte apparaten en lampen belandt in het restafval of sloopafval. Publiekscampagnes en acties van Wecycle maken consumenten en bedrijven bewust van dit probleem en stimuleren hen om alle e-waste gescheiden in te leveren.

De laatste 10 procent is moeilijk te traceren. Het gaat hier met name om e-waste dat in andere afvalstromen vermengd raakt. Het is de vraag of en in hoeverre deze stroom alsnog kan worden geïdentificeerd en op een verantwoorde manier kan worden verwerkt.

Voor meer informatie over het onderzoek naar e-wastestromen in Nederland:
» The Dutch WEEE Flows
» Whitepaper 'Naar een gesloten kringloop voor elektronica'

Recyclingresultaten en -ambities

Een groot deel van de grondstoffen kunnen uit e-waste worden teruggewonnen om opnieuw in productieprocessen te worden gebruikt. Wecycle realiseert een hergebruik van 85 procent en gebruikt nog eens 12 procent wordt nuttig toegepast, voor opwekking van kracht, warmte en energie.

Door het herwinnen van grondstoffen, in plaats van ze te delven en nieuw te produceren, en door schadelijke CFK’s uit koel-/vriesapparatuur te verwijderen, bespaart Wecycle jaarlijks 449.000 ton op de uitstoot van CO2-equivalenten.

Het herwinningspercentage en de besparing op de uitstoot zijn over de jaren gestaag opgevoerd. De maatschappelijke ambitie richt zich nu specifiek op kritische grondstoffen, die schaars zijn of waarvan de voorziening afhankelijk is van een of enkele productiegebieden. Deze stoffen worden vaak in kleine hoeveelheden en in combinatie met andere stoffen gebruikt en zijn niet gemakkelijk terug te winnen. NVMP neemt deel in de onderzoeksinspanning naar de mogelijkheden van terugwinnen van kritische grondstoffen en naar aanpassing van productontwerp, zodat dit mogelijk wordt.

» Kwantificering kritische stoffen
» Study on Rare Earths
» Design for Recycling

Illegale export

Een aanzienlijk deel van al het e-waste dat wereldwijd vrijkomt, wordt verwerkt in opkomende landen, met primitieve methoden en met grote schade voor mens en milieu. De Europese Unie heeft de export van e-waste verboden. Maar door gebrek aan effectieve wetgeving en door lage loonkosten in de bestemmingslanden blijft de illegale export aantrekkelijk.

Ook Nederland speel hierin in rol, vooral omdat de containerhaven van Rotterdam een belangrijk verschepingspunt is voor illegale exporteurs uit heel Europa. Voor douane en justitie is het niet eenvoudig om in de stroom van miljoenen containers de illegale e-waste te traceren en te arresteren.

Vereniging NVMP ondersteunt zowel inspanningen om de export uit Nederland tegen te gaan als om duurzame e-wasteverwerking in ontwikkelingslanden te realiseren en zo een alternatief te bieden voor de schadelijke primitieve verwerking.

» High-value plastics squandered in high-tech e-waste
» Kenia Ngara Market
» System Failure, studie naar illegale export van e-waste in GB
» Feasibility study on sustainable e-waste mangement in Ghana
» E-Waste Academy (EWA) 2012
» Used Electronic Products , an examination of U.S. Exports