WEEELABEX verbetert
verwerking van e-waste

EU roept WEEELABEX uit tot top-milieuproject

WEEELABEX verbetert verwerking van e-waste

LIFE, het milieuprogramma van de Europese Unie, heeft het WEEELABEX-project op 4 juni uitgeroepen tot ‘best-of-best’ milieuproject van het afgelopen jaar. WEEELABEX is erin geslaagd om nieuwe normen te ontwikkelen voor de e-waste recyclingprocessen en de onafhankelijke controle daarop, die internationaal als maatstaf gelden. Door strikte en heldere regels te stellen, verbetert WEEELABEX de verwerking van afgedankte elektrische apparaten (e-waste).


WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LAbel of EXcellence, is een initiatief van Europese inzamelsystemen waaronder Wecycle, die zijn verenigd in het WEEE Forum. Het geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

Nederland heeft als een van de eerste landen verwerking volgens de WEEELABEX-regels verplicht gesteld. Erkenning als een sleutelproject in de circulaire economie, waarin de materialen van elektrische en elektronische apparaten worden teruggewonnen en hergebruikt, helpt mogelijk andere Europese lidstaten over de drempel om deze normen ook wettelijk voor te schrijven.

Ook buiten Europa biedt WEEELABEX een richtsnoer, constateert de beoordelingscommissie van LIFE. In de Verenigde Staten, China, Japan, Maleisië, Nigeria, Kenia, Brazilië en Zuid-Afrika wordt aan WEEELABEX gerefereerd bij de ontwikkeling van normering voor verwerking van e-waste. Onlangs is een Chinese vertaling van de samenvatting van dit Europese normstelsel verschenen.

De verwerkers en inzamelsystemen van e-waste hebben baat bij gelijke normen voor behandeling en verwerking van e-waste, omdat die een gelijk speelveld scheppen waarbij het minimale kwaliteitsniveau van recycling is vastgelegd. De Nederlandse overheid heeft dan ook in overleg met verwerkers en met producenten besloten tot verplichtstelling van WEEELABEX.

Inzamelaars mogen vanaf 1 juli 2015 e-waste alleen afgeven aan verwerkers die volgens WEELABEX zijn gecertificeerd en die de aangeboden hoeveelheden registreren. De recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen. Afgifte aan binnenlandse of buitenlandse recyclers die niet over de vereiste certificering beschikken, is verboden. De producenten, verenigd in de NVMP, steunen de certificering financieel.

De EU-lidstaten die gerepresenteerd worden door de LIFE-committee selecteren elk jaar de beste LIFE milieuprojecten, die in dat jaar zijn voltooid. In 2013 werden zes projecten bestempeld als ‘best of best’.


Links:
www.weeelabex.org
www.weee-forum.org/weeelabex-0
www.ec.europa.eu/environment/life/bestprojects


Voor meer informatie:
Voor nadere informatie over WEEELABEX kunt u contact opnemen met
Eva Gobits, bestuurssecretaris Vereniging NVMP
telefoon: 079 - 7600 621
e-mail: eva.gobits@nvmp.nl


Over de Vereniging NVMP:
De Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.600 producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur in Nederland. Deze producenten en importeurs hebben het landelijke systeem opgezet voor de verantwoorde inzameling en duurzame verwerking van afgedankte apparaten en verlichting. De uitvoering ervan is ondergebracht bij non-profitorganisatie Wecycle.